VAD VI ERBJUDER

“Tillsammans – en totalleverantör.”

Vår ambition är att, oavsett storlek av projekt, med vår kunskapsbas kunna erbjuda dig som kund en enda kontaktyta. Detta för att du skall kunna fokusera på din kärnverksamhet och känna dig trygg i projektleveransen.

Med den samlade erfarenheten av projektgenomförande vet vi vilka fallgropar som kan finnas och därmed ser till att styra förbi dessa hinder under resan.

Tillsammans med vårt stora kontaktnät gällande övriga konsultgrupper får du som kund en ännu enklare resa då gruppen redan är sammansvetsad och har en större förståelse för att Tillsammans gör vi produkten – inte ensam.

ARKITEKTUR

“Arkitektur är kommunikation”

Vår ambition är att involvera våra kunder i ett gemensamt arbete för att nå
de slutresultat som motsvarar förväntningar och önskemål kombinerat med
vår expertkompetens.

Med mod, nyfikenhet och noggrannhet utvecklar vi fysiska lokaler till varumärkesförstärkande rum, inom projektets ekonomiska verklighet.

De bästa projekten uppstår i nära samförstånd. Det vi skapar skall fungera
som ett redskap, som ett arbetsverktyg för kundens verksamhet.
Den fysiska miljön skall bli hanterbar, begriplig och användbar.

Vårt uppdrag är att konsekvent genomföra projekt från idé till färdig byggnad, med hög estetik och autenticitet. Hållbart är trovärdigt.

Det är på den grunden vi bygger.

INREDNINGSARKITEKTUR

“Lyhördhet, närvaro och attityd”

En god gestaltning översätter kundens kultur och arbetssätt till en
fungerande fysisk miljö. Det nya skall fungera som ett arbetsverktyg
och stärka ett framgångsrikt arbetssätt.

Tillsammans har vi en bred erfarenhet av inrednings- och designprojekt
i alla skeden från tidiga analyser, program, inredningskoncept till upphandlingsunderlag, bygghandlingar och specialritad inredning.

LJUSDESIGN

“Med ljus skapar vi rum”

Ljus i kombination med arkitektur, material och färg skapar en helhet till den rumsliga upplevelsen. Belysning har stor vikt för det upplevda rummet och hur vi läser av vår miljö. Det påverkar även hur vi mår, presterar och kommunicerar med varandra. Att planera ljuset i takt med arkitekturen och inredningen i tidigt skede, ger det de bästa förutsättningarna att framhäva och förstärka innehållet, och skapa en komplett visuell upplevelse.

Varje plats och dess behov är unik, vilket förutsätter unika lösningar
i nära samråd med brukare och beställare.

PROJEKTLEDNING

“Öppna i tid – och följ budget.”

Tillsammans med många av våra beställare har vi gemensamt
projekterat, planerat samt genomfört projekt. Med total insyn i projektet
och verksamheten har vi på så sätt lyckats på synergi mellan samtliga genomförandefasen i projektet – vilket har visat sig vara en starkt bidragande orsak till att projektet både öppnat i tid och följt budget.

Något vi är mycket stolta över.

RESTAURERING

“Bevara, kultivera och använda! ”

Vi har som inredningsarkitekter erfarenhet av uppdrag i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Vi analyserar en byggd miljös förutsättningar och hittar
väl underbyggda förhållningssätt som också inkluderar vår tids funktionskrav. Uppdragen finns ofta i gränslandet mellan bygg och inredning.

Vi har en gedigen erfarenhet från tidiga skisser till genomförande av
fullskalig projektering av såväl små som stora inredningsuppdrag.