PROJEKTBESKRIVNING

Projektnamn: Inredning av Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby
Beställare: Svenska Bostäder

Efter beslut att sitta kvar i sina befintliga, ursprungliga lokaler i Vällingby, 3500 kvm, gjordes en omfattande ombyggnad och renovering av lokalerna 2016-2018. De 200 arbetsplatserna är fördelade på arbetsplatser i öppna ytor och på ett stort antal fokusrum kompletterat med samtals-, mötesrum och gemensam pausyta med kök, samlings- och mingelytor. Allt knöts ihop med en ny interntrappa. Entréplanet fick en uppdaterad reception, ny konferensavdelning, styrelserum och en flexibel yta för utbildning och gemensamma aktiviteter. Som en extra bonus innehöll vårt åtagande också att fick vi också utforma tillfälliga evakueringsytor på ett lekfullt sätt.

Uppdragsansvarig Arkitekt: Annika Thelaus
Fotograf: Lasse Olsson Photo