PROJEKTBESKRIVNING

Projektnamn: Restaurang Station
Uppdrag: Återkommande uppdrag att uppdatera fast- och lös inredning, belysning och ombyggnad av matsal och bar.
Uppdragsgivare: Restaurang Station
Adress/plats: Stockholm
Uppdragsansvarig: Margreth Dahlqvist
Handläggare: Margreth Dahlqvist
Yta: ca 500 kvm
Sittplatser: ca 170
Projekteringsår: 2012-2018
Fotograf: Margreth Dahlqvist