PROJEKTBESKRIVNING

Projektnamn: Mindshare Sweden AB
Beställare: GroupM totala yta 2800kvm, ca 300 anställda. Mindshare yta ca 700kvm, ca 70 anställda. 2018

Mindshare Sweden är en del av  mediebyrågruppen Group M, och var det första av fyra byråer vi arbetat med. GroupOne, Mediacom och Wavemaker  var byråer som vi sedan arbetade tillsammans med. Varje bolag ”äger” sitt plan där de själva får sätta sin prägel på lokalen. Gemensamt för projektet var att alla hade en begränsad budget och kort projekteringstid. Varje bolag ville tydligt visa sin egen företagsprofil genom färger, materialer och varierande miljöer. 
Mindshares Ledord: Nytänkande, framåtanda, modernt och funktionellt.

Uppdragsansvarig Arkitekt: Janne Bjelkmark
Fotograf: Lasse Ohlsson