Gröna Lund, Eclipse

Planering samt projektering av byggnad samt tematisering.
Utfört 2016
Ansvarig arkitekt: Jonas Sjöberg