Information om personuppgiftsbehandling:
Om du är vår uppdragsgivare, samarbetspartner eller vän, och kommunicerat med oss i någon form, finns du i vårat adressregister.
Informationen består av ditt eller företagets kontaktuppgifter samt projektnamn och årtal för åtagande. Detta sparas på vår interna server i syfte att vi skall kunna nå dig.
Om du /ditt företag inte samtycker till detta, vänligen kontakta oss omgående.