Vad gör Tillsammans?

[one_half]

Tillsammans består av inredningsarkitekter, arkitekter, byggnadsingenjörer, cert.tillgänglighetssakkunnig och ljusdesigners som alla har stor erfarenhet och kompetens med fokus på kommersiella lokaler och fastigheter.

[/one_half]

[one_half_last]

Tillsammans har vi hittills gjort hundratals hyresgästanpassningar och nyetableringar inom en rad olika verksamheter såsom kontor, handel, hotell, restauranger och fastighetsutveckling. Vi utför även andra typer av uppdrag som nyproduktion och ombyggnad av privatbostäder och till och med bergochdalbanor!

[/one_half_last]

[divider]

Hur jobbar vi Tillsammans?

[one_half]

”Bra idéer uppstår i en kultur av samarbete. Vi delar med oss”
Vi är egna företagare som arbetar Tillsammans i nätverk. Vår styrka är att vi kan skräddarsy en effektiv och flexibel arbetsgrupp för att passa uppdraget på bästa sätt, oavsett storlek på projektet. Vi är alla erfarna projektörer och kreatörer som Tillsammans även kan samordna och projektleda från början till slut, så att du som kund får en enkel och tydlig dialog och möjlighet att fokusera på rätt saker.

[/one_half]

[one_half_last]

Tillsammans med kunden formulerar vi en vision och sätter ramarna för att uppnå bästa resultat.

[/one_half_last]

[divider]

Arkitektur är kommunikation

[one_half]

Vår ambition är att involvera våra kunder i ett gemensamt arbete för att nå de slutresultat som motsvarar förväntningar och önskemål kombinerat med vår expertkompetens.

Med mod, nyfikenhet och noggrannhet utvecklar vi fysiska lokaler till varumärkesförstärkande rum, inom projektets ekonomiska verklighet.

De bästa projekten uppstår i nära samförstånd. Det vi skapar skall fungera som ett redskap, som ett arbetsverktyg för kundens verksamhet. Den fysiska miljön skall bli hanterbar, begriplig och användbar.

Vårt uppdrag är att konsekvent genomföra projekt från idé till färdig byggnad, med hög estetik och autencitet. Hållbart är trovärdigt. Det är på den grunden vi bygger.

[/one_half]

[one_half_last]

Fokus:
Fastighetsutveckling Arbetsplatser – kontor
Hyresgästanpassningar
Kommersiella lokaler
Privata bostäder

[/one_half_last]

[divider]

”Lyhördhet, närvaro och attityd”

[one_half]

Inredningsarkitektur
En god gestaltning översätter kundens kultur och arbetssätt till en fungerande fysisk miljö. Det nya skall fungera som ett arbetsverktyg och stärka ett framgångsrikt arbetssätt.
Tillsammans har vi en bred erfarenhet av inrednings- och designprojekt i alla skeden från tidiga analyser, program, inredningskoncept till upphandlingsunderlag och bygghandlingar.

[/one_half]

[one_half_last]

Fokus:
Kommersiell verksamhet i offentliga miljöer
Hyresgästanpassningar; privat och offentlig verksamhet
Kontor; aktivitets- och verksamhetsbaserade lösningar
Hotell, Restauranger och Nöjeslokaler
Restaurering; kulturhistoriskt värdefulla miljöer
Produktformgivning

[/one_half_last]

[divider]

”Tillgänglighet är en del av social hållbarhet”

[one_half]

Vi gör bedömningar, granskningar, föreslår alternativa möjligheter, utfärdar utlåtanden och skriver program, manualer och checklistor.
Alltid med målsättning att, utifrån kunskap och erfarenhet, medverka till att förbättra förutsättningarna för delaktighet och användbarhet inom projektets ramar, och utifrån gällande bygglagstiftning.
Många viktiga beslut grundar sig på avvägningar och tolkningar, ofta på plats under produktion. Då gäller det att vara konsekvent, men också att kunna improvisera. Det måste finnas en rimlighet inom projektets verklighet, samtidigt som vi aldrig får låta begränsa oss!

[/one_half]

[one_half_last]

Fokus:
Publika lokaler
Offentliga platser
Bostäder
Kommersiella fastigheter
Kulturbyggnader

[/one_half_last]

[divider]

Ljusdesign

[one_half]

Ljus i kombination med arkitektur, material och färg skapar en helhet till den rumsliga upplevelsen. Belysning har stor vikt för det upplevda rummet och hur vi läser av vår miljö. Det påverkar även hur vi mår, presterar och kommunicerar med varandra. Att planera ljuset i takt med arkitekturen och inredningen i tidigt skede, ger det de bästa förutsättningarna att framhäva och förstärka innehållet, och skapa en komplett visuell upplevelse.
Varje plats och dess behov är unik, vilket förutsätter unika lösningar i nära samråd med brukare och beställare.

[/one_half]

[one_half_last]

Fokus:
Ljusdesign inom- och utomhus
Hyresgästanpassningar
Kommersiella lokaler
Privata bostäder
Produktformgivning

[/one_half_last]

[divider]

Restaurering

[one_half]

Vi har som inredningsarkitekter erfarenhet av uppdrag i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Vi analyserar en byggd miljös förutsättningar och hittar väl underbyggda förhållningssätt som också inkluderar vår tids funktionskrav. Uppdragen finns ofta i gränslandet mellan bygg och inredning.
Vi har en gedigen erfarenhet från tidiga skisser till genomförande av fullskalig projektering av såväl små som stora inredningsuppdrag.

[/one_half]

[one_half_last]

Fokus:
Bibliotek
Kontor
Slott
Teatrar
Museum
Kyrkobyggnader

[/one_half_last]